Министерство за информатичко општество и администрација

Бул. „Св.Кирил и Методиј“ бр.54 1000 Скопје, Република Македонија

GoDigital-Public Administration Reform assistance and strenghtening the capacities of MISA

This web platform was prepared with the assistance from the European Union