Известување за поднесување на Годишните оценки од оценувањето на административните службеници за 2020 година

Почитувани,

 

Ве известуваме дека согласно член 65 став 17 од Законот за Административни службеници сите институции треба да достават годишен извештај со ранг листа на годишни оцени до Министерството за информатичко општество и администрација најдоцна до 31.01.2021 година.

 

За сите детални информации, може да се обратите до лицата за контакт:

 

Емилија Георгиева Ѓошевски — 078/823-984; emilija.gioshevski@mioa.gov.mk

Ивана Tpeндафилова- 071/207-431; ivana.trendafilova@mioa.gov.mk 

 

 

GoDigital-Public Administration Reform assistance and strenghtening the capacities of MISA

This web platform was prepared with the assistance from the European Union